• Abbasi Devletinde Türk Kumandanlar / 978-605-4535-33-0
  Abbasi Devletinde önemli görevler üstlenen Türk kumandanının ibret dolu mücadelelerini tanıtmak, tarihe karşı sorumluluğumuzun yerine getirilebilmesi adına büyük bir önem arz etmektedir.
 • Osmanlı Devetinin Kuruluş Tarihi / 978-605-4535-29-3
  Müneccimbaşı Tarihi adıyla şöhret kazanmış olan Câmiü’d-düvel, daha ziyade Sahâifü’l-ahbâr unvanıyla, yazılışından kısa bir süre sonra yapılmış Türkçe tercümesi ile tanınır.
 • Selahaddin Eyyübi ve Kudüs'ün Yeniden Fethi / 978-605-4535-14-9
  Salâhaddin-i Eyûbî bütün Müslümanların istisnasız sevdiği Müslüman devlet adamlarından biridir. Büyük şair Mehmet Akif tarafından “Şarkın en sevgili sultanı” diye tavsif edilmesi de bunu göstermektedir.
 • Hz.Ebubekir'in Hilafet Dönemi / 978-605-4535-11-8
  Râşid Halifeler içinde Hz. Ebû Bekir’in konumu ve Hz. Peygamber’e olan yakınlığından dolayı onun İslâm’daki yeri ister istemez bu döneme daha da farklı bir değer kazandırmıştır.
 • İSLAM TARİHİNDE İLK SİYASİ HAREKETLER / 978-605-61945-9-7
  Dünya tarihi oyunca tarihin belkemiğini oluşturan siyasi olayların önemli bir kısmı peygamberler ve onların izinden giden mü’minlerin hükümdarlara karşı verdikleri mücadelelerden ibarettir.
 • Kırk Hadisle Müslüman Şahsiyet / 6056194566
  Cahiliye hayatının rezalet ve denaetlerinden sonra Hz. Peygamber’in öğretileri, ulvi bir ahlâk, muazzam ve mükemmel bir yaşam tarzıdır.
 • İSLAMİ TOPLUMUN YENİDEN İNŞAASI ÖMER İBN ABDÜLAZİZ / 978-605-6194-5-9
  Ömer ibn Abdülaziz’ in hilafeti, İslam Tarihindeki ilk ‘’İhya, Tecdid ve Değişim Hareketi’’ dir.
 • İSLAM TIP TARİHİ / 979-975-28880-8-0
  İslam’ ın dünya ilimler tarihine olan katkıları aynen bir usta çırak münasebeti çerçevesindedir.
 • HISTORY OF ISLAMIC MEDICINE / 979-975-28880-8-0
  Islam’s contributions to the history of science globally can exactly be described as the relation between master and apprentice.
 • KIRK HADİSLE MÜSLÜMAN ŞAHSİYET / 978-605-61945-6-6
  Bütün peygamberler ümmetleri için birer önder, yol gösterici ve ulaşılmaz güzel örneklerle dolu bir hayatın sahibidirler.
 • İSLAMİ DEVLET DÜZENİ /
  Cenab-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’ i yeryüzünde uygulansın diye Resulüne vahyetmiştir.
 • ORTAÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ / 1
  İnsanların yaşayış biçimleri, hayat sistemleri, toplumun benimseyip yaşattığı bütün kurallar açısından,
 • Ömer Muhtar / 975473100-4
  Yirminci asır kurtuluş hareketleri hakkında yazı yazan herkes ister istemez Ömer Muhtar'dan söz etmek zorunda kalır.
 • EMEVİLER DÖNEMİNDE KIYAMLAR / 300-253-81002-0-9
  İslam tarihinde, yönetimde Kur’an ve Sünnet çerçevesi içinde Rasulullah (sas)’ e halif olan raşid halifeler döneminden sonra hilafet-saltanat karışımı bir yönetim ortaya çıkmıştır.
 • HZ.EBUBEKİR DEVRİ İSLAM TARİHİ / 300-253-81002-2-9
  Raşid Halifeler içerisinde Hz.Ebubekir’ in konumu ve Hz.Peygamber (sas)’ e olan yakınlığından dolayı O’ nun İslam’ daki yeri ister istemez bu döneme daha farklı bir değer kazandırmıştır.
 • HZ.ÖMER / 978-975-47310-3-3
  Ubey ibn Ka’b, Hz.Ömer aleyhine dava açtı. Medine kadısı Zeyd ibn Sabit, mahkemede Hz. Ömer’ e devlet başkanı sıfatıyla hürmet etmek isteyince, O’ndan ilk ihtarı aldı
 • HZ.OSMAN / 978-975-47310-2-6
  Bir gün, Hz. Osman’ dan bahsedilmiş, birisi O’ nun aleyhinde konuşmuş ve orada hazır bulunan Abdullah ibn Sirin bu adama şu cevabı vermişti : ‘’Hz. Osman aleyhine konuşanlara yazıklar olsun!’’

TV PROGRAMLARI

 • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
 • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
 • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI
 • ''PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA ÇÖZÜM SÜRECİNE KATKI YAPACAĞINI SÖYLEDİ '' - TRT HABER ÖĞLE HABERLERİ CANLI ÇEKİM
 • MISIR KARADAVİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • AVUSTURYADAKİ TARTIŞMALI İSLAM TASARISINA ONAY - FİNLANDİYANIN RADYODAN KURAN YAYINI YAPACAK OLMASI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • Ahmet AĞIRAKÇA - Türkiye'nin Nabzı | Fıtrat ve Kadın-Erkek Eşitliği
 • Türkiye'nin Nabzı - İdeal Evlilik - Ahmet Ağırakça - 28 Temmuz 2013