GÜNCEL MAKALELER

 • İstanbul’dan Kudüs’e / 17-05-2018

  İlahi vahye inanan herkes için kutsal olan bu mübarek şehir Kudüs işgal altında insanlığın gözü önünde ıztırap çekip inliyor.

 • İslam Düşmanlarının Saldırı Sebepleri - II / 14-05-2018

  İslam düşmanlarının İslam dünyasına ve Müslümanlara sürekli saldırmaları karşısında bizim almamız gereken önlemlerle takınmamız gereken tavırlar neler olmalıdır? Yüce lider ve Rasul Hz. Peygamber'in bu hadisindeki önemli hususlardan diğer ikisi bunu

 • İslam Düşmanlarının Bizlere Saldırmaları Nedendir? / 10-05-2018

  Vahye iman etmeyen bütün kesimlerin en büyük hedefleri peygamberler ve Peygamberlere iman eden mü'minlerdir. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Semavi dinlere mensup olduğunu söyleyip muharref ve değiştirilmiş bir dine tabi olan bu günkü Yahudi ve

 • Riyakâr ve İçi Dışı Bir Olmayanlara Dikkat / 06-05-2018

  "Allah (cc) (mükafat veya ceza vermede) sizin şeklinize (suretinize) ve mallarınıza bakmaz. Fakat O amellerinize ve kalplerinize bakar." buyuran Hz. Peygamber'in bu hadisinde neler gizlenmiştir, şöyle bir düşünecek olursak;

 • Kûtu’l-Amara Zaferi / 29-04-2018

  Bedir savaşından günümüze kadar gelen şanlı tarihimiz zaferlerle doludur diye zaman zaman şeref duyduğumuz gibi zaman zaman da yaptığımız yanlışlıklardan dolayı kaybettiklerimizi de dile getirmek ilmi bir gelenektir ve akademik bir yaklaşımdır.

 • Hz Peygamber’in Döneminde BİR YÖNETİM BİÇİMİ VAR MIYDI? / 01-07-2017

  Vahyin yeryüzüne nüzulünün ve bunu insanlığa tebliğinin son halkası olan Hz. Muhammed (s.a.s) : “Benden sonra peygamber yoktur” buyurmuş ve Cenab-ı Allah’ın insanlığı eğitmek ve yönlendirmek üzere peygamberleri aracılığıyla bir emirler manzumesi halinde

 • Ömer Muhtar ve Emperyalizme Karşı Mücadelesi / 01-07-2017

  Yirminci yüzyılda emperyalizme, sömürgeciliğe ve işgallere karşı şanlı bir direnişin asil bir örneği olan Ömer muhtar, işgal edilen Osmanlı topraklarının bir parçası olan Trablusgarb cephesinin direnişinin öncüsü ve sembolüdür. İslam dünyasının yüz akı

 • Gemileri Yakarak Tarihe Geçen Komutan: Tarık Bin Ziyad - DERİN TARİH Dergisi Ekim 2014 / 15-12-2014

  Tarık Bin Ziyad, zorlu fetih sırasında geri dönüşü engellemek ve orduyu zafere şartlandırmak için gemileri yakmış, böylece Avrupa'da 8 asır sürecek büyük bir medeniyetin meşalesini ateşlemişti.

 • ETNİK GRUPLARIN KARDEŞLİĞİ / 11-12-2014

  Cenâb-ı Allah bütün insanlığı yaratıp onlar için yaşama kuralları koymuştur. Bu kurallar içerisinde her şeyden önce elinde güç ve iktidar bulunduran kimseler için diğer insanları ötekileştirmeyi yasak kılmıştır. Toplumsal yaşamdaki önemine binaen bu ilke

 • Başörtüsü Yasağı / 29-08-2013

  Başörtüsü Müslüman kadının dini bir ibadeti olup Kur’an nassı ile hükme bağlanmış vazgeçilmesi mümkün olmayan dini vecibedir. Bu yasağı 30’lu ve 40’lı yıllarda yaşayan bu millet, yasağı getirenlere büyük bedeller ödetmiştir.

TV PROGRAMLARI

 • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
 • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
 • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI
 • ''PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA ÇÖZÜM SÜRECİNE KATKI YAPACAĞINI SÖYLEDİ '' - TRT HABER ÖĞLE HABERLERİ CANLI ÇEKİM
 • MISIR KARADAVİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • AVUSTURYADAKİ TARTIŞMALI İSLAM TASARISINA ONAY - FİNLANDİYANIN RADYODAN KURAN YAYINI YAPACAK OLMASI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • Ahmet AĞIRAKÇA - Türkiye'nin Nabzı | Fıtrat ve Kadın-Erkek Eşitliği
 • Türkiye'nin Nabzı - İdeal Evlilik - Ahmet Ağırakça - 28 Temmuz 2013