• Sühreverdi’ye ve Katline Bakış Açımız /
  Varlık bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemleri akılcı ve teknik yöntemlerle, ilişkilendiren sistemli faaliyetleri olarak nitelendirilen, felsefe ilmi hikmet sevgisi olarak nitelendirilen Flesofia Arapça da ise felsefe diye isimlendirilerek İslam dün
 • Kudüs /
  İslam'ın kutsal kentlerinden Beytü'l-Makdis, Mukaddes, el-Kuds ve Kuds-i Şerif gibi adlarla da anılır. İbranice'de Yeruşalim adıyla bilinir. Müslümanlar gibi Yahudiler ve Hristiyanlarca da kutsal sayılır.
 • Makine ile Tavuk Kesimi /
  Dünyanın pek çok ülkesindeki pek çok kesimhanede hayvanlar ın makine ile kesimi yaygın bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Sivil Örgütlenme ve Şiddet Olayları Bağlamında Yeni İslamcılık /
  İslam vahye dayalı bir din olarak genel ilkelerini, ana ve temel prensiplerini kesin naslarla belirlerken, dinin ayrıntılarını ve hakkında kesin hüküm bulunmayan meseleleri bu genel ilkeler ışığında hükme bağlayıp
 • Türkiye - Suriye İlişkileri /
  Soğuk Savaş Dönemi Suriye-Türkiye İlişkileri İkinci Dünya Savaşı sırasında Suriye üzerindeki nüfuzunu iyice kaybeden Fransa, 1946 yılında bölgeden çekilmek zorunda kalırken, ortaya çıkan bağımsız Suriye Devleti ile Türkiye arasında, sorunlarla dolu bir

TV PROGRAMLARI

 • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
 • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
 • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI
 • ''PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA ÇÖZÜM SÜRECİNE KATKI YAPACAĞINI SÖYLEDİ '' - TRT HABER ÖĞLE HABERLERİ CANLI ÇEKİM
 • MISIR KARADAVİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • AVUSTURYADAKİ TARTIŞMALI İSLAM TASARISINA ONAY - FİNLANDİYANIN RADYODAN KURAN YAYINI YAPACAK OLMASI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • Ahmet AĞIRAKÇA - Türkiye'nin Nabzı | Fıtrat ve Kadın-Erkek Eşitliği
 • Türkiye'nin Nabzı - İdeal Evlilik - Ahmet Ağırakça - 28 Temmuz 2013